VGA - Card màn hình

nVidia Quadro K2000 2GB GDDR5

Giá bán: 11,999,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro K2000 2GB GDDR5

Giá bán: 11,999,000 VND

Nhà sản xuất: nVidia QUADRO

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: nVidia QUADRO

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

nVidia Quadro® K620

Giá bán: 5,555,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro® K620

Giá bán: 5,555,000 VND

Nhà sản xuất: nVidia QUADRO

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

nVidia Quadro K600

Giá bán: 4,999,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro K600

Giá bán: 4,999,000 VND

Nhà sản xuất: nVidia QUADRO

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

nVidia Quadro® K420

Giá bán: 4,444,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro® K420

Giá bán: 4,444,000 VND

Nhà sản xuất: nVidia QUADRO

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

nVidia Quadro 410

Giá bán: 3,636,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro 410

Giá bán: 3,636,000 VND

Nhà sản xuất: nVidia QUADRO

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

NVIDIA QUADRO K4000 3 GB GDDR5

Giá bán: 21,999,000 VND

Thêm vào giỏ

NVIDIA QUADRO K4000 3 GB GDDR5

Giá bán: 21,999,000 VND

Nhà sản xuất: Nvidia Quadro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

nVidia Quadro® NVS 510

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro® NVS 510

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: Nvidia Quadro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

Giá bán: 28,888,000 VND

Thêm vào giỏ

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

Giá bán: 28,888,000 VND

Nhà sản xuất: Nvidia Quadro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

FIREPRO W8000

Giá bán: 33,610,000 VND

Thêm vào giỏ

FIREPRO W8000

Giá bán: 33,610,000 VND

Nhà sản xuất: AMD FirePro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

FIREPRO W7000

Giá bán: 18,944,000 VND

Thêm vào giỏ

FIREPRO W7000

Giá bán: 18,944,000 VND

Nhà sản xuất: AMD FirePro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

FIREPRO V7900

Giá bán: 16,720,000 VND

Thêm vào giỏ

FIREPRO V7900

Giá bán: 16,720,000 VND

Nhà sản xuất: AMD FirePro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

FIREPRO W5000

Giá bán: 11,165,000 VND

Thêm vào giỏ

FIREPRO W5000

Giá bán: 11,165,000 VND

Nhà sản xuất: AMD FirePro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

FIREPRO V5900

Giá bán: 11,165,000 VND

Thêm vào giỏ

FIREPRO V5900

Giá bán: 11,165,000 VND

Nhà sản xuất: AMD FirePro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

FIREPRO V4900

Giá bán: 4,455,000 VND

Thêm vào giỏ

FIREPRO V4900

Giá bán: 4,455,000 VND

Nhà sản xuất: AMD FirePro

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ASUS R7 260X-DC2OC-2GD5

Giá bán: 3,849,000 VND

Thêm vào giỏ

ASUS R7 260X-DC2OC-2GD5

Giá bán: 3,849,000 VND

Nhà sản xuất: ASUS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ASUS R7260X-DC2OC-1GD5

Giá bán: 3,629,000 VND

Thêm vào giỏ

ASUS R7260X-DC2OC-1GD5

Giá bán: 3,629,000 VND

Nhà sản xuất: ASUS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Asus R7260X-OC-2GD5

Giá bán: 3,599,000 VND

Thêm vào giỏ

Asus R7260X-OC-2GD5

Giá bán: 3,599,000 VND

Nhà sản xuất: ASUS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ASUS R7250X-1GD5

Giá bán: 2,729,000 VND

Thêm vào giỏ

ASUS R7250X-1GD5

Giá bán: 2,729,000 VND

Nhà sản xuất: ASUS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ASUS R7250-1GD5

Giá bán: 2,229,000 VND

Thêm vào giỏ

ASUS R7250-1GD5

Giá bán: 2,229,000 VND

Nhà sản xuất: ASUS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

042 239 6666
info@hongquan.com.vn