VGA - Card màn hình

MSI R9 290X LIGHTNING

Giá bán: 10,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 290X LIGHTNING

Giá bán: 10,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7 360 2GD5 OC

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7 360 2GD5 OC

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7 370 2GD5T OC (256-Bit)

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7 370 2GD5T OC (256-Bit)

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7 370 GAMING 2G (256-Bit)

Giá bán: 4,299,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7 370 GAMING 2G (256-Bit)

Giá bán: 4,299,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 380 2GD5T OC (256-Bit)

Giá bán: 5,499,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 380 2GD5T OC (256-Bit)

Giá bán: 5,499,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 380 GAMING 2G (256-Bit)

Giá bán: 5,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 380 GAMING 2G (256-Bit)

Giá bán: 5,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 380 GAMING 4G (256-Bit)

Giá bán: 6,499,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 380 GAMING 4G (256-Bit)

Giá bán: 6,499,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 390 GAMING 8G (512-Bit)

Giá bán: 9,350,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 390 GAMING 8G (512-Bit)

Giá bán: 9,350,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 390X GAMING 8G (512-Bit)

Giá bán: 11,179,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 390X GAMING 8G (512-Bit)

Giá bán: 11,179,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N210-1GD3/LP

Giá bán: 888,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N210-1GD3/LP

Giá bán: 888,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N630-2GD3 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 1,499,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N630-2GD3 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 1,499,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N730-2GD3 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 1,599,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N730-2GD3 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 1,599,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N730K-1GD5/OCV1 (1GHz) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games

Giá bán: 1,599,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N730K-1GD5/OCV1 (1GHz) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games

Giá bán: 1,599,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

MSI N730K-1GD5/OC (1GHz) (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 1,699,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N730K-1GD5/OC (1GHz) (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 1,699,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N730K-2GD5/OCV1 (1GHz) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games

Giá bán: 1,799,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N730K-2GD5/OCV1 (1GHz) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games

Giá bán: 1,799,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N740-1GD5 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,499,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N740-1GD5 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,499,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N650 Ti-1GD5/OC V5 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamnet)

Giá bán: 2,299,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N650 Ti-1GD5/OC V5 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamnet)

Giá bán: 2,299,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N740-2GD5 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,666,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N740-2GD5 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,666,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N750 1GD5/OCV1 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,777,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N750 1GD5/OCV1 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,777,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI N750-2GD5/OCV1 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI N750-2GD5/OCV1 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

042 239 6666
info@hongquan.com.vn