VGA - Card màn hình

MSI GTX 960 GAMING 4G

Giá bán: 6,699,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 960 GAMING 4G

Giá bán: 6,699,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI GTX 960 100 Million Edition

Giá bán: 6,399,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 960 100 Million Edition

Giá bán: 6,399,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI GTX 960 GAMING 2G

Giá bán: 5,699,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 960 GAMING 2G

Giá bán: 5,699,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI GTX 960 2GD5T OC

Giá bán: 5,299,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 960 2GD5T OC

Giá bán: 5,299,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI GTX 960 4GD5T OC

Giá bán: 5,799,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 960 4GD5T OC

Giá bán: 5,799,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

MSI SLI BRIDGE (2-WAY) GAMING

Giá bán: 777,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI SLI BRIDGE (2-WAY) GAMING

Giá bán: 777,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

MSI GTX 950 GAMING 2G

Giá bán: 4,399,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 950 GAMING 2G

Giá bán: 4,399,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

MSI GTX 950 2GD5T OC

Giá bán: 4,099,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 950 2GD5T OC

Giá bán: 4,099,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

MSI GTX 950 2GD5 OCV2 - 75W (không nguồn phụ)

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 950 2GD5 OCV2 - 75W (không nguồn phụ)

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: 36

MSI GTX 950 2GD5 OCV3 - 75W (không nguồn phụ)

Giá bán: 4,099,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI GTX 950 2GD5 OCV3 - 75W (không nguồn phụ)

Giá bán: 4,099,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

MSI R5450-MD1GD3H/LP

Giá bán: 899,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R5450-MD1GD3H/LP

Giá bán: 899,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7730-1GD3/LP - Sản phẩm lý tưởng với các hệ thống Games

Giá bán: 1,399,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7730-1GD3/LP - Sản phẩm lý tưởng với các hệ thống Games

Giá bán: 1,399,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7730-1GD5V1 - Sản phẩm lý tưởng với các hệ thống Games

Giá bán: 1,719,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7730-1GD5V1 - Sản phẩm lý tưởng với các hệ thống Games

Giá bán: 1,719,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7730-2GD5 - sản phẩm lý tưởng cho hệ thống game net

Giá bán: 1,799,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7730-2GD5 - sản phẩm lý tưởng cho hệ thống game net

Giá bán: 1,799,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7 250 1GD5 OC - Sản phẩm lý tưởng với các hệ thống Games

Giá bán: 1,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7 250 1GD5 OC - Sản phẩm lý tưởng với các hệ thống Games

Giá bán: 1,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R7 260 1GD5/OC (Hàng tray)

Giá bán: 1,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R7 260 1GD5/OC (Hàng tray)

Giá bán: 1,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

MSI R9 270 GAMING 2G

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 270 GAMING 2G

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 270X GAMING 2G ITX

Giá bán: 4,299,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 270X GAMING 2G ITX

Giá bán: 4,299,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

MSI R9 280 GAMING 3G

Giá bán: 4,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 280 GAMING 3G

Giá bán: 4,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI R9 290X GAMING 4G

Giá bán: 8,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI R9 290X GAMING 4G

Giá bán: 8,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

042 239 6666
info@hongquan.com.vn