Switch Hub

TP-LINK TL-SG1016 16 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 1,449,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SG1016 16 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 1,449,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-LINK TL-SG1024D 24 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 2,050,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SG1024D 24 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 2,050,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-LINK TL-SG1048 48 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 7,066,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SG1048 48 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 7,066,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Planet Switch 48 ports 100Base - FNSW-4800

Giá bán: 2,620,000 VND

Thêm vào giỏ

Planet Switch 48 ports 100Base - FNSW-4800

Giá bán: 2,620,000 VND

Nhà sản xuất: Planet

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-LINK TL-SF1005D - 5 Ports mini Desktop Switch

Giá bán: 159,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SF1005D - 5 Ports mini Desktop Switch

Giá bán: 159,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-LINK TL-SF1008D - 8 Ports mini Desktop Switch

Giá bán: 185,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SF1008D - 8 Ports mini Desktop Switch

Giá bán: 185,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-Link TL-SF1016D 16-port Unmanaged 10/100M Desktop Switch

Giá bán: 439,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-Link TL-SF1016D 16-port Unmanaged 10/100M Desktop Switch

Giá bán: 439,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-LINK TL-SF1024 - 24 Ports Switch

Giá bán: 780,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SF1024 - 24 Ports Switch

Giá bán: 780,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-LINK TL-SG1008D 8 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 595,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TL-SG1008D 8 Ports Gigabit Switch

Giá bán: 595,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

D-Link (DGS - 1016D) 100/1000Mbps, 16 ports Auto- sensing

Giá bán: 1,688,000 VND

Thêm vào giỏ

D-Link (DGS - 1016D) 100/1000Mbps, 16 ports Auto- sensing

Giá bán: 1,688,000 VND

Nhà sản xuất: DLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

D-Link (DGS-1024D) 100/1000Mbps, 24 ports Auto- sensing

Giá bán: 2,188,000 VND

Thêm vào giỏ

D-Link (DGS-1024D) 100/1000Mbps, 24 ports Auto- sensing

Giá bán: 2,188,000 VND

Nhà sản xuất: DLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Planet Switch 16 ports 100Base - FNSW-1604

Giá bán: 699,000 VND

Thêm vào giỏ

Planet Switch 16 ports 100Base - FNSW-1604

Giá bán: 699,000 VND

Nhà sản xuất: Planet

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

D-Link Switching 10/100 - 16 Port (DES-1016D)

Giá bán: 730,000 VND

Thêm vào giỏ

D-Link Switching 10/100 - 16 Port (DES-1016D)

Giá bán: 730,000 VND

Nhà sản xuất: DLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Planet Switch 24 ports 100Base - FNSW-2401

Giá bán: 1,090,000 VND

Thêm vào giỏ

Planet Switch 24 ports 100Base - FNSW-2401

Giá bán: 1,090,000 VND

Nhà sản xuất: Planet

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP-Link TL-SF1048 48-port Unmanaged 10/100M Rackmount Switch

Giá bán: 1,910,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-Link TL-SF1048 48-port Unmanaged 10/100M Rackmount Switch

Giá bán: 1,910,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Linksys Cisco Switch 48 port 10/100 Base -SRW248G4-K9

Giá bán: 9,766,000 VND

Thêm vào giỏ

Linksys Cisco Switch 48 port 10/100 Base -SRW248G4-K9

Giá bán: 9,766,000 VND

Nhà sản xuất: LINKSYS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Planet Switching HUB 10/100 - 08 Port N - FNSW-1008

Giá bán: 273,000 VND

Thêm vào giỏ

Planet Switching HUB 10/100 - 08 Port N - FNSW-1008

Giá bán: 273,000 VND

Nhà sản xuất: Planet

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TP Link TL-SG1008 8-port Gigabit Switch, 1U rack-mountable steel case

Giá bán: 919,000 VND

Thêm vào giỏ

TP Link TL-SG1008 8-port Gigabit Switch, 1U rack-mountable steel case

Giá bán: 919,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Planet Switch 16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch (GSW-1601)

Giá bán: 2,038,000 VND

Thêm vào giỏ

Planet Switch 16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch (GSW-1601)

Giá bán: 2,038,000 VND

Nhà sản xuất: Planet

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Planet Switch 24-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch (GSW-2401)

Giá bán: 2,688,000 VND

Thêm vào giỏ

Planet Switch 24-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch (GSW-2401)

Giá bán: 2,688,000 VND

Nhà sản xuất: Planet

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn