RAM - Bộ nhớ trong

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

Giá bán: 449,000 VND

Thêm vào giỏ

G.Skill - 4GB DDR4 2133MHz -F4-2133C15S-4GNT

Giá bán: 449,000 VND

Nhà sản xuất: G.Skill

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

Giá bán: 799,000 VND

Thêm vào giỏ

G.skill [N T] series - 8GB(8GBx1) DDR4 Bus 2133MHz | F4-2133C15S-8GNT

Giá bán: 799,000 VND

Nhà sản xuất: G.Skill

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(8*4GB) DDR4 3000MHz - F4-3000C15Q2-32GRBB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 5,666,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(8*4GB) DDR4 3000MHz - F4-3000C15Q2-32GRBB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 5,666,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C16Q-32GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 6,369,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C16Q-32GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 6,369,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C15Q-32GRKB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 5,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2666MHz -F4-2666C15Q-32GRKB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 5,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2133MHz -F4-2133C15Q-32GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 32GB(4*8GB) DDR4 2133MHz -F4-2133C15Q-32GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 3000MHz - F4-3000C15Q-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,699,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 3000MHz - F4-3000C15Q-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,699,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 3000MHz - F4-3000C15Q-16GRBB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 3000MHz - F4-3000C15Q-16GRBB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C16Q-16GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C16Q-16GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C15Q-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,699,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2666MHz - F4-2666C15Q-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,699,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15Q-16GRK (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15Q-16GRK (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15Q-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15Q-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15Q-16GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(4*4GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15Q-16GRB (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(2*8GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 1,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 - 16GB(2*8GB) DDR4 2133MHz - F4-2133C15D-16GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99 )

Giá bán: 1,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAW 4 8GB(2*4GB) DDR4 2133MHz -F4-2133C15D-8GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 1,066,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAW 4 8GB(2*4GB) DDR4 2133MHz -F4-2133C15D-8GRR (Tối ưu hóa tối đa cho hệ thống X99)

Giá bán: 1,066,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAWS-Z - 32GB(4x8GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL10Q-32GBZL

Giá bán: 8,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAWS-Z - 32GB(4x8GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL10Q-32GBZL

Giá bán: 8,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAWS-X- 32GB(4x8GB) DDR3 1600MHz - F3-1600C9Q-32GXM

Giá bán: 7,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAWS-X- 32GB(4x8GB) DDR3 1600MHz - F3-1600C9Q-32GXM

Giá bán: 7,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Gskill RipjawsZ-16GB(4x4GB)DDR3 1600MHz-F3-12800CL9Q-16GBZL

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Gskill RipjawsZ-16GB(4x4GB)DDR3 1600MHz-F3-12800CL9Q-16GBZL

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL RIPJAWS-X - 16GB(4x4GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9Q-16GBXL

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL RIPJAWS-X - 16GB(4x4GB) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9Q-16GBXL

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

G.SKILL SNIPER - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz - F3-1866C9D-16GSR

Giá bán: 3,199,000 VND

Thêm vào giỏ

G.SKILL SNIPER - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz - F3-1866C9D-16GSR

Giá bán: 3,199,000 VND

Nhà sản xuất: GSKILL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

042 239 6666
info@hongquan.com.vn