Ổ thể rắn SSD

Intel 535 Series 120GB Sata3

Giá bán: 1,399,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel 535 Series 120GB Sata3

Giá bán: 1,399,000 VND

Nhà sản xuất: INTEL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Intel 535 series 480GB Sata3

Giá bán: 3,599,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel 535 series 480GB Sata3

Giá bán: 3,599,000 VND

Nhà sản xuất: INTEL

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

Giá bán: 1,499,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

Giá bán: 1,499,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

Giá bán: 2,599,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

Giá bán: 2,599,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 1,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 1,299,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 2,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 2,299,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 1,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 1,999,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 3,199,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 3,199,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6 Pro 512GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 4,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6 Pro 512GB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 4,999,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 7,599,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

Giá bán: 7,599,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

Giá bán: 1,599,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

Giá bán: 1,599,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

Giá bán: 2,499,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

Giá bán: 2,499,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6e 512GB M.2 PCIe

Giá bán: 4,998,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6e 512GB M.2 PCIe

Giá bán: 4,998,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

Giá bán: 4,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

Giá bán: 4,999,000 VND

Nhà sản xuất: Plextor

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

Samsung 850 EVO 120GB SATA3 6Gb/s 2.5"

Giá bán: 1,499,000 VND

Thêm vào giỏ

Samsung 850 EVO 120GB SATA3 6Gb/s 2.5"

Giá bán: 1,499,000 VND

Nhà sản xuất: Samsung

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 60 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn