Ổ cứng gắn ngoài

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

Giá bán: 1,189,000 VND

Thêm vào giỏ

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

Giá bán: 1,189,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

Giá bán: 1,688,000 VND

Thêm vào giỏ

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

Giá bán: 1,688,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

Giá bán: 2,988,000 VND

Thêm vào giỏ

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Basic USB 3.0 portable (Black/ White)

Giá bán: 2,988,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

Giá bán: 1,266,000 VND

Thêm vào giỏ

TOSHIBA 500GB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

Giá bán: 1,266,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

Giá bán: 1,699,000 VND

Thêm vào giỏ

TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

Giá bán: 1,699,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

Giá bán: 2,999,000 VND

Thêm vào giỏ

TOSHIBA 2TB 2.5" Canvio Simple USB 3.0 portable (Black)

Giá bán: 2,999,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD My Passport Wireless 2TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 5,588,000 VND

Thêm vào giỏ

WD My Passport Wireless 2TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 5,588,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

WD My Passport Wireless 1TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 4,799,000 VND

Thêm vào giỏ

WD My Passport Wireless 1TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 4,799,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

WD My Passport Wireless 500GB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 4,099,000 VND

Thêm vào giỏ

WD My Passport Wireless 500GB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 4,099,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

My Book 6TB 3.5" sata 3 USB 3.0

Giá bán: 6,749,000 VND

Thêm vào giỏ

My Book 6TB 3.5" sata 3 USB 3.0

Giá bán: 6,749,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Passport Ultra 3TB 2.5" USB 3.0

Giá bán: 4,288,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Passport Ultra 3TB 2.5" USB 3.0

Giá bán: 4,288,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn