Ổ cứng gắn ngoài

WD Passport Ultra 2TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 3,388,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Passport Ultra 2TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 3,388,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Passport Slim 1TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 2,116,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Passport Slim 1TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 2,116,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Passport Slim 2TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 3,388,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Passport Slim 2TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 3,388,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

Giá bán: 1,249,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Element 500GB-EXT-2.5"- USB3.0

Giá bán: 1,249,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

Giá bán: 1,689,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Element 1TB-EXT-2.5"- USB3.0

Giá bán: 1,689,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

Giá bán: 2,949,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Element 2TB-EXT-2.5"- USB3.0

Giá bán: 2,949,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Element 2TB-3.5" USB 3.0

Giá bán: 2,949,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Element 2TB-3.5" USB 3.0

Giá bán: 2,949,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

Giá bán: 3,199,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Element 3TB-3.5" HDD Box

Giá bán: 3,199,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

SEAGATE™ BACKUP PLUS DESK EXTERNAL HDD 1TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 1,890,000 VND

Thêm vào giỏ

SEAGATE™ BACKUP PLUS DESK EXTERNAL HDD 1TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 1,890,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate™ Expansion Desk External HDD 1TB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,688,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate™ Expansion Desk External HDD 1TB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,688,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Western My Cloud 4TB 3.5 (WDBCTL0040HWT) Gigabit Ethernet

Giá bán: 5,588,000 VND

Thêm vào giỏ

Western My Cloud 4TB 3.5 (WDBCTL0040HWT) Gigabit Ethernet

Giá bán: 5,588,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

WD My Cloud HDD 2TB 3.5’ Gigabit Ethernet

Giá bán: 3,599,000 VND

Thêm vào giỏ

WD My Cloud HDD 2TB 3.5’ Gigabit Ethernet

Giá bán: 3,599,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

WD My Cloud HDD 3TB 3.5’ Gigabit Ethernet

Giá bán: 4,599,000 VND

Thêm vào giỏ

WD My Cloud HDD 3TB 3.5’ Gigabit Ethernet

Giá bán: 4,599,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

WD Mybook HDD 2TB 3.5" USB 3.0

Giá bán: 2,548,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Mybook HDD 2TB 3.5" USB 3.0

Giá bán: 2,548,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Mybook HDD 3TB 3.5" USB 3.0

Giá bán: 3,279,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Mybook HDD 3TB 3.5" USB 3.0

Giá bán: 3,279,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Mybook HDD 4TB 3.5" USB 3.0

Giá bán: 4,249,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Mybook HDD 4TB 3.5" USB 3.0

Giá bán: 4,249,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate Backup Plus HDD 2TB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 3,499,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate Backup Plus HDD 2TB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 3,499,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate Expansion Desk External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,289,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate Expansion Desk External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,289,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

My Passport Ultra Metal Silver/ Gold 1TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 1,989,000 VND

Thêm vào giỏ

My Passport Ultra Metal Silver/ Gold 1TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 1,989,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

My Passport Ultra Metal 2TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 3,488,000 VND

Thêm vào giỏ

My Passport Ultra Metal 2TB 2.5" - USB 3.0

Giá bán: 3,488,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn