Ổ cứng gắn ngoài

My Passport Ultra (Portable Drives) 500GB - 2.5" USB 3.0

Giá bán: 1,449,000 VND

Thêm vào giỏ

My Passport Ultra (Portable Drives) 500GB - 2.5" USB 3.0

Giá bán: 1,449,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

My Passport Ultra (Portable Drives) 1TB - 2.5" USB 3.0

Giá bán: 1,789,000 VND

Thêm vào giỏ

My Passport Ultra (Portable Drives) 1TB - 2.5" USB 3.0

Giá bán: 1,789,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

My Passport Ultra (Portable Drives) 2TB - 2.5" USB 3.0

Giá bán: 3,388,000 VND

Thêm vào giỏ

My Passport Ultra (Portable Drives) 2TB - 2.5" USB 3.0

Giá bán: 3,388,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 500GB CANVIO Raven(V6) Black Series(2.5'') External USB 3.0(Black)

Giá bán: 1,360,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 500GB CANVIO Raven(V6) Black Series(2.5'') External USB 3.0(Black)

Giá bán: 1,360,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 500GB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,369,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 500GB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,369,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 1TB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,799,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate BACKUP PLUS Slim HDD 1TB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,799,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate™ Expansion Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 2,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate™ Expansion Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 2,299,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 2,459,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 2TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 2,459,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate™ Expansion (Raptor) Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 3,129,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate™ Expansion (Raptor) Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 3,129,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 3,269,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 3TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 3,269,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 2TB CANVIO (3.5'') External USB 3.0(White/Black)

Giá bán: 2,280,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 2TB CANVIO (3.5'') External USB 3.0(White/Black)

Giá bán: 2,280,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 3TB CANVIO (3.5'') External USB 3.0(White/Black)

Giá bán: 3,130,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 3TB CANVIO (3.5'') External USB 3.0(White/Black)

Giá bán: 3,130,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 4TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 4,486,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate™ BACKUP PLUS Desk External HDD 4TB(3.5") USB 3.0

Giá bán: 4,486,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 500GB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

Giá bán: 1,349,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 500GB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

Giá bán: 1,349,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 1TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

Giá bán: 1,789,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 1TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

Giá bán: 1,789,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 2TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) (white/red/blue)

Giá bán: 3,166,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 2TB CANVIO CONNECT 3.0 (2.5 ) (white/red/blue)

Giá bán: 3,166,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Toshiba 500GB CANVIO SLIM 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

Giá bán: 1,380,000 VND

Thêm vào giỏ

Toshiba 500GB CANVIO SLIM 3.0 (2.5 ) External (white/red/blue)

Giá bán: 1,380,000 VND

Nhà sản xuất: TOSHIBA

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Seagate Slim External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Seagate Slim External HDD 500GB(2.5") USB 3.0

Giá bán: 1,299,000 VND

Nhà sản xuất: SEAGATE

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Passport Ultra 500GB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 1,449,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Passport Ultra 500GB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 1,449,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

WD Passport Ultra 1TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 1,789,000 VND

Thêm vào giỏ

WD Passport Ultra 1TB 2.5"-USB 3.0

Giá bán: 1,789,000 VND

Nhà sản xuất: WD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn