MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HỒNG QUÂN

Máy tính bộ PC ISTC (M0019)

Giá bán: 10,790,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M0019)

Giá bán: 10,790,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M003B)

Giá bán: 4,290,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M003B)

Giá bán: 4,290,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M0020) i5 Hasswell

Giá bán: 12,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M0020) i5 Hasswell

Giá bán: 12,490,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

Giá bán: 4,190,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

Giá bán: 4,190,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

Giá bán: 5,290,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

Giá bán: 5,290,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M007C) i3 Haswell

Giá bán: 7,090,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M007C) i3 Haswell

Giá bán: 7,090,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M006A) i3 Haswell

Giá bán: 8,190,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M006A) i3 Haswell

Giá bán: 8,190,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-04SD)/A4-4000/2GB/120gb SSD

Giá bán: 4,290,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-04SD)/A4-4000/2GB/120gb SSD

Giá bán: 4,290,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-05SD)/A4-4000/4GB/120gb SSD

Giá bán: 4,390,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-05SD)/A4-4000/4GB/120gb SSD

Giá bán: 4,390,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD01)-Haswell

Giá bán: 4,990,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD01)-Haswell

Giá bán: 4,990,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD02)- Haswell

Giá bán: 5,390,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD02)- Haswell

Giá bán: 5,390,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD03) - Ivy

Giá bán: 5,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD03) - Ivy

Giá bán: 5,490,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD04) - Ivy

Giá bán: 5,590,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD04) - Ivy

Giá bán: 5,590,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD07)- Haswell

Giá bán: 6,690,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD07)- Haswell

Giá bán: 6,690,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD06)- Haswell

Giá bán: 7,990,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD06)- Haswell

Giá bán: 7,990,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (MSD05)-Haswell

Giá bán: 5,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (MSD05)-Haswell

Giá bán: 5,490,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn