Máy tính để bàn

Dell OptiPlex 3020 MT(3020MT-4160-4G)

Giá bán: 9,090,000 VND

Thêm vào giỏ

Dell OptiPlex 3020 MT(3020MT-4160-4G)

Giá bán: 9,090,000 VND

Nhà sản xuất: Dell

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP Pavilion 550-035L (M7K95AA)/ i3-4170/ 4G/ 2VR

Giá bán: 9,590,000 VND

Thêm vào giỏ

HP Pavilion 550-035L (M7K95AA)/ i3-4170/ 4G/ 2VR

Giá bán: 9,590,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP Pavilion 550-033L (M1R54AA)/ i7-4790/ 2VR

Giá bán: 16,390,000 VND

Thêm vào giỏ

HP Pavilion 550-033L (M1R54AA)/ i7-4790/ 2VR

Giá bán: 16,390,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP Pavilion 550-036L (M7K96AA)/ G3260

Giá bán: 6,590,000 VND

Thêm vào giỏ

HP Pavilion 550-036L (M7K96AA)/ G3260

Giá bán: 6,590,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Dell Inspiron 3847(MTI33292)/ i3-4160

Giá bán: 8,790,000 VND

Thêm vào giỏ

Dell Inspiron 3847(MTI33292)/ i3-4160

Giá bán: 8,790,000 VND

Nhà sản xuất: Dell

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Dell Vostro 3800ST (STI33940)/ i3-4160

Giá bán: 8,690,000 VND

Thêm vào giỏ

Dell Vostro 3800ST (STI33940)/ i3-4160

Giá bán: 8,690,000 VND

Nhà sản xuất: Dell

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP Pavilion 550-034L (M1R70AA)/ i3-4170/ 2G

Giá bán: 8,590,000 VND

Thêm vào giỏ

HP Pavilion 550-034L (M1R70AA)/ i3-4170/ 2G

Giá bán: 8,590,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP Pavilion 550-030L (M1R51AA)/ i3-4170/ 4G

Giá bán: 8,490,000 VND

Thêm vào giỏ

HP Pavilion 550-030L (M1R51AA)/ i3-4170/ 4G

Giá bán: 8,490,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP Pavilion 500-513x (K5N74AA) i3-4160/ 4G

Giá bán: 8,690,000 VND

Thêm vào giỏ

HP Pavilion 500-513x (K5N74AA) i3-4160/ 4G

Giá bán: 8,690,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP ProDesk 400 G2 (M7G88PT)/ i3-4170/ 2G

Giá bán: 8,690,000 VND

Thêm vào giỏ

HP ProDesk 400 G2 (M7G88PT)/ i3-4170/ 2G

Giá bán: 8,690,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

HP ProDesk 400 G2 (M7G89PT)/ i3-4170/ 4G

Giá bán: 8,890,000 VND

Thêm vào giỏ

HP ProDesk 400 G2 (M7G89PT)/ i3-4170/ 4G

Giá bán: 8,890,000 VND

Nhà sản xuất: HP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Dell Vostro 3900 MT (MTPG3960)/ G3260

Giá bán: 7,090,000 VND

Thêm vào giỏ

Dell Vostro 3900 MT (MTPG3960)/ G3260

Giá bán: 7,090,000 VND

Nhà sản xuất: Dell

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn