MAIN - Bo mạch chủ

MSI Z97 GUARD-PRO

Giá bán: 3,499,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 GUARD-PRO

Giá bán: 3,499,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 U3 PLUS

Giá bán: 3,499,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 U3 PLUS

Giá bán: 3,499,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97S Krait Edition

Giá bán: 3,743,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97S Krait Edition

Giá bán: 3,743,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97S SLI PLUS

Giá bán: 3,996,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97S SLI PLUS

Giá bán: 3,996,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 GAMING 3

Giá bán: 3,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 GAMING 3

Giá bán: 3,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 GAMING 5

Giá bán: 4,799,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 GAMING 5

Giá bán: 4,799,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97A GAMING 6 (USB 3.1 Type C)

Giá bán: 4,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97A GAMING 6 (USB 3.1 Type C)

Giá bán: 4,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 GAMING 7

Giá bán: 5,398,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 GAMING 7

Giá bán: 5,398,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 MPOWER

Giá bán: 5,799,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 MPOWER

Giá bán: 5,799,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 MPOWER MAX AC

Giá bán: 6,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 MPOWER MAX AC

Giá bán: 6,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97 XPOWER AC

Giá bán: 10,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97 XPOWER AC

Giá bán: 10,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97A GAMING 9 ACK - USB 3.1

Giá bán: 9,219,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97A GAMING 9 ACK - USB 3.1

Giá bán: 9,219,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97I AC

Giá bán: 4,429,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97I AC

Giá bán: 4,429,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI Z97I Gaming AC

Giá bán: 4,799,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI Z97I Gaming AC

Giá bán: 4,799,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI H61M-P20 (G3)

Giá bán: 1,176,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI H61M-P20 (G3)

Giá bán: 1,176,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI H61M-P31/W8

Giá bán: 1,325,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI H61M-P31/W8

Giá bán: 1,325,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI H61I-E35 V2/W8

Giá bán: 1,599,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI H61I-E35 V2/W8

Giá bán: 1,599,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI B75MA-E33

Giá bán: 1,466,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI B75MA-E33

Giá bán: 1,466,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI B75A-G43

Giá bán: 1,777,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI B75A-G43

Giá bán: 1,777,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MSI B75A-G43 GAMING

Giá bán: 1,999,000 VND

Thêm vào giỏ

MSI B75A-G43 GAMING

Giá bán: 1,999,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn