Linh kiện máy tính

AMD ATHLON X4-750K

Giá bán: 1,488,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD ATHLON X4-750K

Giá bán: 1,488,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD TRINITY A4-4000

Giá bán: 650,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD TRINITY A4-4000

Giá bán: 650,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION)

Giá bán: 13,466,000 VND

Thêm vào giỏ

ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION)

Giá bán: 13,466,000 VND

Nhà sản xuất: ASUS

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 1,210,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 1,210,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) - Box

Giá bán: 8,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) - Box

Giá bán: 8,299,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)-Box

Giá bán: 7,359,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)-Box

Giá bán: 7,359,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)-Box

Giá bán: 2,535,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)-Box

Giá bán: 2,535,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,839,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,839,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

INTEL® PENTIUM® PROCESSOR G3250 (3M CACHE, 3.20 GHZ)-BOX

Giá bán: 1,239,000 VND

Thêm vào giỏ

INTEL® PENTIUM® PROCESSOR G3250 (3M CACHE, 3.20 GHZ)-BOX

Giá bán: 1,239,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 5,829,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 5,829,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 4,788,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 4,788,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,279,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,279,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 4,279,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 4,279,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 2,609,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 2,609,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i3-4150 Processor (3M Cache, 3.50 GHz) - Box

Giá bán: 2,480,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-4150 Processor (3M Cache, 3.50 GHz) - Box

Giá bán: 2,480,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)-Box

Giá bán: 1,559,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)-Box

Giá bán: 1,559,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3420 (3M Cache, 3.20 GHz) - Box

Giá bán: 1,469,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3420 (3M Cache, 3.20 GHz) - Box

Giá bán: 1,469,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Celeron® Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Giá bán: 815,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Celeron® Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Giá bán: 815,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3440 (3M Cache, 3.30 GHz) - Box

Giá bán: 1,488,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3440 (3M Cache, 3.30 GHz) - Box

Giá bán: 1,488,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz) - Box

Giá bán: 1,449,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz) - Box

Giá bán: 1,449,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn