Ghế chơi Game - Ghế Game Net

s81-green
Màu

Ghế chơi Game SPEED-X01 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

Giá bán: 2,680,000 VND

Giá buôn: 1,980,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game SPEED-X01 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

Giá bán: 2,680,000 VND

Giá buôn: 1,980,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

gx81_r_sz
Màu

Ghế chơi Game HQ-GX81 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

Giá bán: 2,450,000 VND

Giá buôn: 1,900,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game HQ-GX81 (LƯNG NGẢ - CHÂN XOAY)

Giá bán: 2,450,000 VND

Giá buôn: 1,900,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

AVA
Màu

Ghế chuyên cho game HQ-G62 (KHUNG ĐÚC - MÚT ĐÚC - KÈM GỐI ĐẦU)

Giá bán: 1,280,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chuyên cho game HQ-G62 (KHUNG ĐÚC - MÚT ĐÚC - KÈM GỐI ĐẦU)

Giá bán: 1,280,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

g71ng
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ-G81 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá buôn: 1,700,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ-G81 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá buôn: 1,700,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

1600_xl
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ-G80 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá buôn: 1,700,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ-G80 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá buôn: 1,700,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Ghế chuyên cho game HQ-G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT)

Giá bán: 1,000,000 VND

Giá buôn: 850,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chuyên cho game HQ-G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT)

Giá bán: 1,000,000 VND

Giá buôn: 850,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

g60_green
Màu

Ghế chuyên cho game HQ-G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chuyên cho game HQ-G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

resize-28-09-2016-10-32-17-g32-red1.jpg
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G32MD (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,130,000 VND

Giá buôn: 940,000 VND

Không tay giảm: 50,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G32MD (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,130,000 VND

Giá buôn: 940,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

g33-green
Màu

Ghế chơi Game - Quán Net HQ/G33 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,090,000 VND

Giá buôn: 900,000 VND

Không tay giảm: 50,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game - Quán Net HQ/G33 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,090,000 VND

Giá buôn: 900,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

Ghế phòng Game - Sofa Đơn HQ-S01 (KHUNG SẮT)

Giá bán: 2,600,000 VND

Giá buôn: 2,300,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế phòng Game - Sofa Đơn HQ-S01 (KHUNG SẮT)

Giá bán: 2,600,000 VND

Giá buôn: 2,300,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

resize-28-09-2016-10-37-54-g30-green.jpg
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G30 (CHÂN CHỐNG – DA THÁI)

Giá bán: 750,000 VND

Giá buôn: 680,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G30 (CHÂN CHỐNG – DA THÁI)

Giá bán: 750,000 VND

Giá buôn: 680,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

G501red
Màu

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G51 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 850,000 VND

Giá buôn: 780,000 VND

Thêm vào giỏ

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G51 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 850,000 VND

Giá buôn: 780,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

g52-green1
Màu

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G52 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 940,000 VND

Giá buôn: 820,000 VND

Thêm vào giỏ

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G52 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 940,000 VND

Giá buôn: 820,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G35 (CHÂN CHỐNG – DA THÁI)

Giá bán: 670,000 VND

Giá buôn: 570,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G35 (CHÂN CHỐNG – DA THÁI)

Giá bán: 670,000 VND

Giá buôn: 570,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G50 (Khung Inox – da mềm)

Giá bán: 890,000 VND

Giá buôn: 820,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G50 (Khung Inox – da mềm)

Giá bán: 890,000 VND

Giá buôn: 820,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

11221945_1052569234753141_2270084754645187155_n
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G45 (GHẾ NGẢ – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,380,000 VND

Giá buôn: 1,280,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G45 (GHẾ NGẢ – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,380,000 VND

Giá buôn: 1,280,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

g32-green-011
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G32 (LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,090,000 VND

Giá buôn: 900,000 VND

Không tay giảm: 50,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G32 (LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,090,000 VND

Giá buôn: 900,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

resize-28-09-2016-10-35-27-g04-orange1.jpg
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G04 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,280,000 VND

Giá buôn: 1,180,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G04 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,280,000 VND

Giá buôn: 1,180,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn