CPU - Bộ vi xử lý

Intel® Core™ i3-4150 Processor (3M Cache, 3.50 GHz) - Box

Giá bán: 2,480,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-4150 Processor (3M Cache, 3.50 GHz) - Box

Giá bán: 2,480,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)-Box

Giá bán: 1,559,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)-Box

Giá bán: 1,559,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3420 (3M Cache, 3.20 GHz) - Box

Giá bán: 1,469,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3420 (3M Cache, 3.20 GHz) - Box

Giá bán: 1,469,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Celeron® Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Giá bán: 815,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Celeron® Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Giá bán: 815,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3440 (3M Cache, 3.30 GHz) - Box

Giá bán: 1,488,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3440 (3M Cache, 3.30 GHz) - Box

Giá bán: 1,488,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz) - Box

Giá bán: 1,449,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz) - Box

Giá bán: 1,449,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz) - Box

Giá bán: 1,269,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz) - Box

Giá bán: 1,269,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz) - Box

Giá bán: 1,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz) - Box

Giá bán: 1,299,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G2120 (3M Cache, 3.10 GHz)

Giá bán: 1,465,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G2120 (3M Cache, 3.10 GHz)

Giá bán: 1,465,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn