CPU - Bộ vi xử lý

AMD FX-8320 Vishera 8-Core 3.5GHz (4.0GHz Turbo)

Giá bán: 3,649,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD FX-8320 Vishera 8-Core 3.5GHz (4.0GHz Turbo)

Giá bán: 3,649,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Kaveri A8-7600

Giá bán: 2,499,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Kaveri A8-7600

Giá bán: 2,499,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD FX-4100 Zambezi (Quad Core)

Giá bán: 2,929,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD FX-4100 Zambezi (Quad Core)

Giá bán: 2,929,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Trinity A10-5800K Black Edition

Giá bán: 1,966,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Trinity A10-5800K Black Edition

Giá bán: 1,966,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Trinity A8-6600K Black Edition

Giá bán: 2,349,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Trinity A8-6600K Black Edition

Giá bán: 2,349,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Llano™X4 A8 - 3870K

Giá bán: 2,090,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Llano™X4 A8 - 3870K

Giá bán: 2,090,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Trinity A6-6400K Black Edition

Giá bán: 1,190,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Trinity A6-6400K Black Edition

Giá bán: 1,190,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Trinity A4-4000

Giá bán: 750,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Trinity A4-4000

Giá bán: 750,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Trinity A10-6800K Black Edition

Giá bán: 3,319,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Trinity A10-6800K Black Edition

Giá bán: 3,319,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 1,210,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 1,210,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) - Box

Giá bán: 8,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) - Box

Giá bán: 8,299,000 VND

Nhà sản xuất: MSI

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)-Box

Giá bán: 7,359,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)-Box

Giá bán: 7,359,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)-Box

Giá bán: 2,535,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)-Box

Giá bán: 2,535,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,839,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,839,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

INTEL® PENTIUM® PROCESSOR G3250 (3M CACHE, 3.20 GHZ)-BOX

Giá bán: 1,239,000 VND

Thêm vào giỏ

INTEL® PENTIUM® PROCESSOR G3250 (3M CACHE, 3.20 GHZ)-BOX

Giá bán: 1,239,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 5,829,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 5,829,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 4,788,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)-Box

Giá bán: 4,788,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,279,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Box

Giá bán: 5,279,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 4,279,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 4,279,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 2,609,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)-Box

Giá bán: 2,609,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn