CPU - Bộ vi xử lý

Intel® Core™ i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Giá bán: 2,529,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Giá bán: 2,529,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)

Giá bán: 4,199,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-6402P Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)

Giá bán: 4,199,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36

Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Giá bán: 1,379,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Giá bán: 1,379,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Giá bán: 2,759,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Giá bán: 2,759,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.3 GHz)-Skylake

Giá bán: 4,449,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, up to 3.3 GHz)-Skylake

Giá bán: 4,449,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)-Skylake

Giá bán: 4,809,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)-Skylake

Giá bán: 4,809,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-6600 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Skylake

Giá bán: 5,353,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-6600 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Skylake

Giá bán: 5,353,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Skylake (No FAN)

Giá bán: 5,779,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)-Skylake (No FAN)

Giá bán: 5,779,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-6700 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) - Skylake

Giá bán: 7,499,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-6700 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) - Skylake

Giá bán: 7,499,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) - Skylake (No FAN)

Giá bán: 8,299,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) - Skylake (No FAN)

Giá bán: 8,299,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Giá bán: 6,189,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Giá bán: 6,189,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.60 GHz)-Box (No FAN)

Giá bán: 9,429,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.60 GHz)-Box (No FAN)

Giá bán: 9,429,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-5930K Processor (15M Cache, up to 3.70 GHz)-Box (No FAN)

Giá bán: 14,099,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-5930K Processor (15M Cache, up to 3.70 GHz)-Box (No FAN)

Giá bán: 14,099,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition (20M Cache, up to 3.50 GHz) (No FAN)

Giá bán: 23,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition (20M Cache, up to 3.50 GHz) (No FAN)

Giá bán: 23,999,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

INTEL® XEON® PROCESSOR E5-2620 V3 - BOX

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

INTEL® XEON® PROCESSOR E5-2620 V3 - BOX

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: Intel

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD Trinity A8-5600K Black Edition

Giá bán: 1,799,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD Trinity A8-5600K Black Edition

Giá bán: 1,799,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD ATHLON X4-750K

Giá bán: 1,488,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD ATHLON X4-750K

Giá bán: 1,488,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD TRINITY A4-5300

Giá bán: 799,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD TRINITY A4-5300

Giá bán: 799,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

AMD TRINITY A4-4000

Giá bán: 650,000 VND

Thêm vào giỏ

AMD TRINITY A4-4000

Giá bán: 650,000 VND

Nhà sản xuất: AMD

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn