MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HỒNG QUÂN

Máy tính bộ PC ISTC (SK02)/ i3-6100 Skylake

Giá bán: 7,390,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK02)/ i3-6100 Skylake

Giá bán: 7,390,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36&42 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (SK03)/ i3-6100/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 8,390,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK03)/ i3-6100/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 8,390,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (SK01)/ G4400/4GB/120GB - Skylake

Giá bán: 6,790,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK01)/ G4400/4GB/120GB - Skylake

Giá bán: 6,790,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (SK04)/ i5-6400/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 10,190,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK04)/ i5-6400/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 10,190,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 tháng

Máy tính bộ PC ISTC Gaming (GSK01)/ i5-6600/8GB/256GB - Skylake

Giá bán: 16,699,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC Gaming (GSK01)/ i5-6600/8GB/256GB - Skylake

Giá bán: 16,699,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36&42 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (DH01)/ Xeon 1230V5/16GB/256GB - Skylake

Giá bán: 21,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (DH01)/ Xeon 1230V5/16GB/256GB - Skylake

Giá bán: 21,490,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36&42 tháng

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,399,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,399,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming2 - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming2 - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming3 - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 10,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming3 - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 10,999,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M004C)

Giá bán: 4,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M004C)

Giá bán: 4,490,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M004)

Giá bán: 4,290,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M004)

Giá bán: 4,290,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M011)

Giá bán: 5,590,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M011)

Giá bán: 5,590,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M006)

Giá bán: 5,190,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M006)

Giá bán: 5,190,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M008)

Giá bán: 6,890,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M008)

Giá bán: 6,890,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M009)(i5 Haswell)

Giá bán: 9,090,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M009)(i5 Haswell)

Giá bán: 9,090,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M005) i5 Haswell

Giá bán: 9,290,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M005) i5 Haswell

Giá bán: 9,290,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M015) i5 Ivy

Giá bán: 9,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M015) i5 Ivy

Giá bán: 9,490,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M004B)

Giá bán: 4,890,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M004B)

Giá bán: 4,890,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M0010) i7 Haswell

Giá bán: 15,790,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M0010) i7 Haswell

Giá bán: 15,790,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ PC ISTC (M0012) i7 Haswell

Giá bán: 18,290,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (M0012) i7 Haswell

Giá bán: 18,290,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn