Card mạng

D-Link Network Card 10/100Mbps (DFE-528TX)

Giá bán: 109,000 VND

Thêm vào giỏ

D-Link Network Card 10/100Mbps (DFE-528TX)

Giá bán: 109,000 VND

Nhà sản xuất: DLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

D-Link (DGE-528T) Network Card Gigabit 10/100/1000Mbps

Giá bán: 348,800 VND

Thêm vào giỏ

D-Link (DGE-528T) Network Card Gigabit 10/100/1000Mbps

Giá bán: 348,800 VND

Nhà sản xuất: DLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Network Card 01 port - 10/100 Mbps / Planet / SureCome/ Micronet…

Giá bán: 109,000 VND

Thêm vào giỏ

Network Card 01 port - 10/100 Mbps / Planet / SureCome/ Micronet…

Giá bán: 109,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Network Card 01 port - 10/100 Mbps

Giá bán: 109,000 VND

Thêm vào giỏ

Network Card 01 port - 10/100 Mbps

Giá bán: 109,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

Network Card 01 port - 10/100Base UTP

Giá bán: 327,000 VND

Thêm vào giỏ

Network Card 01 port - 10/100Base UTP

Giá bán: 327,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

TP-LINK TF-3200 - 10/100M PCI Network Card

Giá bán: 98,100 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TF-3200 - 10/100M PCI Network Card

Giá bán: 98,100 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

TP-LINK TG-3468 - 32bit Gigabit PCI-E Network Card

Giá bán: 218,000 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TG-3468 - 32bit Gigabit PCI-E Network Card

Giá bán: 218,000 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

TP-LINK TG-3269 - 32bit Gigabit PCI Network Card

Giá bán: 160,012 VND

Thêm vào giỏ

TP-LINK TG-3269 - 32bit Gigabit PCI Network Card

Giá bán: 160,012 VND

Nhà sản xuất: TPLINK

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn