Chi phí dự tính 0 VND Đã lựa chọn xong

SSD Intel 535 Series 240GB Sata3

2,229,000 VND

Mã hàng: IT240G

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: INTEL

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Intel 535 Series 120GB Sata3

1,399,000 VND

Mã hàng: IT120G

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: INTEL

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Intel 535 series 480GB Sata3

3,599,000 VND

Mã hàng: IT480GB

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: INTEL

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

2,599,000 VND

Mã hàng: PX-256M6s+

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

1,499,000 VND

Mã hàng: PX-128M6S+

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Samsung 850 EVO 120GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,499,000 VND

Mã hàng: 120GB-EVO

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Samsung

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6e 512GB M.2 PCIe

4,998,000 VND

Mã hàng: PX-G512M6e

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

Mã hàng: PX-G256M6e

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

1,599,000 VND

Mã hàng: PX-G128M6e

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

4,999,000 VND

Mã hàng: PX-512M6e-BK

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

7,599,000 VND

Mã hàng: PX-1TM6Pro

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6 Pro 512GB SATA 6.0 Gb/s

4,999,000 VND

Mã hàng: PX-512M6Pro

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6 Pro 256GB SATA 6.0 Gb/s

3,199,000 VND

Mã hàng: PX-256M6Pro

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6 Pro 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,999,000 VND

Mã hàng: PX-128M6Pro

Bảo hành: 60 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

3,999,000 VND

Mã hàng: PX-512M6V

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,299,000 VND

Mã hàng: PX-256M6V

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,299,000 VND

Mã hàng: PX-128M6V

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Samsung SSD 850 EVO 500GB SATA 3 6GB/S

4,799,000 VND

Mã hàng: 850 EVO

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s 2.5

1,099,000 VND

Mã hàng: LCH-128V2S

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

1,999,000 VND

Mã hàng: LCH-256V2S

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta LMH-512V2M M.Sata 6Gb/s

4,499,000 VND

Mã hàng: LMH-512V2M

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta LMH-256V2M M.Sata 6Gb/s

2,199,000 VND

Mã hàng: LMH-256V2M

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta LMH-128V2M M.Sata 6Gb/s

1,499,000 VND

Mã hàng: LMH-128V2M

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

2,199,000 VND

Mã hàng: L8H-256V2G

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta (LGH-512V2G) M2-Sata 6Gb/s

3,399,000 VND

Mã hàng: LGH-512V2G

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On Zeta (L8H-128V2G) M2-Sata 6Gb/s

1,499,000 VND

Mã hàng: L8H-128V2G

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On S900 64Gb sata3 6GB/s 2.5"

788,000 VND

Mã hàng: SCS-64S900

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On MU 240Gb sata3 6GB/s 2.5"

1,699,000 VND

Mã hàng: PH2-CJ240

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Plextor M5Pro Series - 512GB SATA 3 6Gbp/s

4,899,000 VND

Mã hàng: M5PRO - 512GB

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Plextor

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

SSD Lite-On MU 120Gb sata3 6GB/s 2.5"

999,000 VND

Mã hàng: PH2-CJ120

Bảo hành: 42 Tháng

Hãng sản xuất: Lite-On

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

042 239 6666
info@hongquan.com.vn