Chi phí dự tính 0 VND Đã lựa chọn xong

NZXT H440 Plus Black - Black (CA-H442C-M8) -Không cửa sổ

3,066,000 VND

Mã hàng: CA-H442C-M8

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Plus-W White (H440 Plus-W)

3,066,000 VND

Mã hàng: H440 Plus-W

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Plus-W Black - Black (CA-H442W-M8)

3,066,000 VND

Mã hàng: CA-H442W-M8

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Plus-W Black - Red (CA-H442W-M1)

3,066,000 VND

Mã hàng: CA-H442W-M1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Golden Field F21B (chống bức xạ)

349,000 VND

Mã hàng: F12B

Bảo hành:

Hãng sản xuất: Golden Field

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Xigmatek Mach III (Mid Tower)

699,000 VND

Mã hàng: E7197

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

XIGMATEK Soundwave A

499,000 VND

Mã hàng: EN7023

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT P820 Black/ White

5,888,000 VND

Mã hàng: CA-PH820-M1/ CA-PH820-W1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT P530 Black

3,288,000 VND

Mã hàng: CA-PH530-B1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT P530 White

3,288,000 VND

Mã hàng: CA-PH530-W1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Black - Orange

3,066,000 VND

Mã hàng: CA-H440W-M2

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Black - Blue

3,066,000 VND

Mã hàng: CA-H440W-M4

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT P240 Black - Orange/ White

1,888,000 VND

Mã hàng: CA-PH240-B2/ CA-PH240-W1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT S340 Black - Black

1,999,000 VND

Mã hàng: S340W-B1

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT S340 Razer (LED GẦM & LED LOGO MÀU XANH LÁ CÂY)

2,688,000 VND

Mã hàng: CA-S340W-RA

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

In-Win S-Frame Black/Gold - Luxury Case

19,999,000 VND

Mã hàng: S-FRAME

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Case golden field 1076

290,000 VND

Mã hàng: 1076

Bảo hành:

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT PHANTOM P630 White

4,266,000 VND

Mã hàng: P630 WHITE

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT CONCEPTS N450 Whitev

3,466,000 VND

Mã hàng: N450 WHITE

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT PHANTOM P630 Black

4,266,000 VND

Mã hàng: P630 BLACK

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT CONCEPTS N450 Black

3,466,000 VND

Mã hàng: N450 BLACK

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT SOURCE S340 White

1,999,000 VND

Mã hàng: S340 WHITE

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 White

3,066,000 VND

Mã hàng: H440 WHITE

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT SOURCE S340 Black - Red

1,999,000 VND

Mã hàng: S340 B-R

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Black - Red

3,066,000 VND

Mã hàng: H440 B-R

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

NZXT H440 Razer

3,888,000 VND

Mã hàng: CA-H440W-RA

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: NZXT

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Xigmatek Odin (CCM-37BBX-U01)

2,499,000 VND

Mã hàng: CCM-37BBX-U01

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Case Golden Field Smart 8B

290,000 VND

Mã hàng: SMART 8B

Bảo hành:

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Case Xigmatek Nebula C White

1,329,000 VND

Mã hàng: EN6329

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

Xigmatek Elysium Black window (Supertower)

3,888,000 VND

Mã hàng: CCC-HSA0DS-U01

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: Xigmatek

Xuất xứ:

Chọn sản phẩm này

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

0962 890 323
info@hongquan.com.vn