Ghế CHƠI GAME - GHẾ GAME NET

g71ng
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ-G81 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá buôn: 1,800,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ-G81 (LƯNG NGẢ - ĐỆM MÚT ĐÚC)

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá buôn: 1,800,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

AVA
Màu

Ghế chuyên cho game HQ-G62 (KHUNG ĐÚC - MÚT ĐÚC - KÈM GỐI ĐẦU)

Giá bán: 1,280,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chuyên cho game HQ-G62 (KHUNG ĐÚC - MÚT ĐÚC - KÈM GỐI ĐẦU)

Giá bán: 1,280,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

g60_green
Màu

Ghế chuyên cho game HQ-G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chuyên cho game HQ-G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá buôn: 950,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

resize-28-09-2016-10-32-17-g32-red1.jpg
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G32MD (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,130,000 VND

Giá buôn: 940,000 VND

Không tay giảm: 50,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G32MD (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,130,000 VND

Giá buôn: 940,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

g33-green
Màu

Ghế chơi Game - Quán Net HQ/G33 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,090,000 VND

Giá buôn: 900,000 VND

Không tay giảm: 50,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game - Quán Net HQ/G33 (ĐỆM MÚT ĐÚC - LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 1,090,000 VND

Giá buôn: 900,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

resize-28-09-2016-10-37-54-g30-green.jpg
Màu

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G30 (CHÂN CHỐNG – DA THÁI)

Giá bán: 750,000 VND

Giá buôn: 680,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế chơi Game – Quán Net HQ/G30 (CHÂN CHỐNG – DA THÁI)

Giá bán: 750,000 VND

Giá buôn: 680,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12 Tháng

G501red
Màu

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G51 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 850,000 VND

Giá buôn: 780,000 VND

Thêm vào giỏ

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G51 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 850,000 VND

Giá buôn: 780,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

g52-green1
Màu

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G52 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 940,000 VND

Giá buôn: 820,000 VND

Thêm vào giỏ

GHẾ CHƠI GAME – QUÁN NET HQ/G52 (KHUNG INOX – LƯỚI CHỊU LỰC)

Giá bán: 940,000 VND

Giá buôn: 820,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12

BÀN CHƠI GAME - BÀN GAME NET

BÀN KÍNH SƠN 1 CẤP – BG-01 (MÀU TỰ CHỌN)

Giá bán: 0 VND

Giá buôn: 680,000 VND

Thêm vào giỏ

BÀN KÍNH SƠN 1 CẤP – BG-01 (MÀU TỰ CHỌN)

Giá bán: 0 VND

Giá buôn: 680,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

BÀN CHUYÊN GAME NET – HQ/BG28

Giá bán: 990,000 VND

Giá buôn: 870,000 VND

Thêm vào giỏ

BÀN CHUYÊN GAME NET – HQ/BG28

Giá bán: 990,000 VND

Giá buôn: 870,000 VND

Nhà sản xuất: Hồng Quân

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 0

GHẾ DXRACER

Ghế DXRacer KING KX28-NE

Giá bán: 8,888,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer KING KX28-NE

Giá bán: 8,888,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

DXRacer KING KF00-NR-ZERO

Giá bán: 9,388,000 VND

Thêm vào giỏ

DXRacer KING KF00-NR-ZERO

Giá bán: 9,388,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

DXRacer CLASSIC CBJ120-N-FT

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

DXRacer CLASSIC CBJ120-N-FT

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

DXRacer KING KF00-NE-ZERO

Giá bán: 9,388,000 VND

Thêm vào giỏ

DXRacer KING KF00-NE-ZERO

Giá bán: 9,388,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Ghế DXRacer Formula FD101-N (Black)

Giá bán: 4,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer Formula FD101-N (Black)

Giá bán: 4,999,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Ghế DXRacer FORMULA FD11-NE

Giá bán: 5,555,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer FORMULA FD11-NE

Giá bán: 5,555,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Ghế DXRacer RACING RF21-NY-NAVI

Giá bán: 8,888,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer RACING RF21-NY-NAVI

Giá bán: 8,888,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

Ghế DXRACER RACING (RJ0-II-NE-ZERO)

Giá bán: 7,666,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế DXRACER RACING (RJ0-II-NE-ZERO)

Giá bán: 7,666,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Viewsonic VA2465S 23.6" Wide Led Full HD

Giá bán: 3,199,000 VND

Thêm vào giỏ

Viewsonic VA2465S 23.6" Wide Led Full HD

Giá bán: 3,199,000 VND

Nhà sản xuất: VIEWSONIC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Dell E2216H 21.5" Wide Led Monitor

Giá bán: 2,988,000 VND

Thêm vào giỏ

Dell E2216H 21.5" Wide Led Monitor

Giá bán: 2,988,000 VND

Nhà sản xuất: Dell

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

VIEWSONIC VA1903A 18.5" Wide Led

Giá bán: 1,699,000 VND

Thêm vào giỏ

VIEWSONIC VA1903A 18.5" Wide Led

Giá bán: 1,699,000 VND

Nhà sản xuất: VIEWSONIC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Phillip 272G5DYEB 27" wide Led Full HD

Giá bán: 15,366,000 VND

Thêm vào giỏ

Phillip 272G5DYEB 27" wide Led Full HD

Giá bán: 15,366,000 VND

Nhà sản xuất: PHILLIP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Phillip 279X6QJSW 27" Wide Led Full HD

Giá bán: 5,899,000 VND

Thêm vào giỏ

Phillip 279X6QJSW 27" Wide Led Full HD

Giá bán: 5,899,000 VND

Nhà sản xuất: PHILLIP

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Dell E2316H 23" Wide LED

Giá bán: 3,279,000 VND

Thêm vào giỏ

Dell E2316H 23" Wide LED

Giá bán: 3,279,000 VND

Nhà sản xuất: Dell

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

PHILIPS 243V5LSB 23.6" Wide LED Monitor Full HD

Giá bán: 3,228,000 VND

Thêm vào giỏ

PHILIPS 243V5LSB 23.6" Wide LED Monitor Full HD

Giá bán: 3,228,000 VND

Nhà sản xuất: Philips

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

PHILIPS 242G5DJEB 24" wide Led Monitor Full HD

Giá bán: 3,666,000 VND

Thêm vào giỏ

PHILIPS 242G5DJEB 24" wide Led Monitor Full HD

Giá bán: 3,666,000 VND

Nhà sản xuất: Philips

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Máy tính bộ PC ISTC (SK02)/ i3-6100 Skylake

Giá bán: 7,390,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK02)/ i3-6100 Skylake

Giá bán: 7,390,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36&42 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (SK03)/ i3-6100/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 8,390,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK03)/ i3-6100/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 8,390,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (SK01)/ G4400/4GB/120GB - Skylake

Giá bán: 6,790,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK01)/ G4400/4GB/120GB - Skylake

Giá bán: 6,790,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (SK04)/ i5-6400/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 10,190,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (SK04)/ i5-6400/8GB/1TB - Skylake

Giá bán: 10,190,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 tháng

Máy tính bộ PC ISTC Gaming (GSK01)/ i5-6600/8GB/256GB - Skylake

Giá bán: 16,699,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC Gaming (GSK01)/ i5-6600/8GB/256GB - Skylake

Giá bán: 16,699,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36&42 tháng

Máy tính bộ PC ISTC (DH01)/ Xeon 1230V5/16GB/256GB - Skylake

Giá bán: 21,490,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ PC ISTC (DH01)/ Xeon 1230V5/16GB/256GB - Skylake

Giá bán: 21,490,000 VND

Nhà sản xuất:

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36&42 tháng

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,399,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,399,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming2 - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,999,000 VND

Thêm vào giỏ

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming2 - (Max Setting LOL, DOTA2)

Giá bán: 9,999,000 VND

Nhà sản xuất: ISTC

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 12&24&36 Tháng

GAMING GEAR

NZXT KRAKEN X41(Tản nhiệt nước cho CPU)

Giá bán: 2,788,000 VND

Thêm vào giỏ

NZXT KRAKEN X41(Tản nhiệt nước cho CPU)

Giá bán: 2,788,000 VND

Nhà sản xuất: NZXT

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 72 Tháng

NZXT KRAKEN X31(Tản nhiệt nước cho CPU)

Giá bán: 2,188,000 VND

Thêm vào giỏ

NZXT KRAKEN X31(Tản nhiệt nước cho CPU)

Giá bán: 2,188,000 VND

Nhà sản xuất: NZXT

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 72 Tháng

Ghế DXRacer FORMULA FD11-NE

Giá bán: 5,555,000 VND

Thêm vào giỏ

Ghế DXRacer FORMULA FD11-NE

Giá bán: 5,555,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

KÊ TAY - DI CHUỘT DXRACER

Giá bán: 666,000 VND

Thêm vào giỏ

KÊ TAY - DI CHUỘT DXRACER

Giá bán: 666,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

KÊ CHÂN DXRACER

Giá bán: 888,000 VND

Thêm vào giỏ

KÊ CHÂN DXRACER

Giá bán: 888,000 VND

Nhà sản xuất: DXRacer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

GIÁ ĐỠ TABLET - LAPTOP DXRACER

Giá bán: 2,288,000 VND

Thêm vào giỏ

GIÁ ĐỠ TABLET - LAPTOP DXRACER

Giá bán: 2,288,000 VND

Nhà sản xuất: DXRACER

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 24 Tháng

TÚI ĐỰNG CHUỘT THỜI TRANG RAZER

Giá bán: 444,000 VND

Thêm vào giỏ

TÚI ĐỰNG CHUỘT THỜI TRANG RAZER

Giá bán: 444,000 VND

Nhà sản xuất: Razer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

NÓN RAZER PRISM SNAPBACK

Giá bán: 899,000 VND

Thêm vào giỏ

NÓN RAZER PRISM SNAPBACK

Giá bán: 899,000 VND

Nhà sản xuất: Razer

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành:

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN TỪ CHÚNG TÔI

042 239 6666
info@hongquan.com.vn